Logo Tu powstała Polska
Powróć do: Atrakcje

Pomnik Jana Kilińskiego w Trzemesznie

Pomnik Jana Kilińskiego w Trzemesznie dłuta Zbigniewa Dunajewskiego, wzniesiony w 1960 r., stoi na położonym w centrum miasta placu, nazwanym imieniem tego bohatera. Jan Kiliński, z zawodu majster szewski, jako pułkownik sił powstańczych w insurekcji  kościuszkowskiej,  jest  obok  Tadeusza Kościuszki, najczęściej wymienianym spośród jej dowódców. Natomiast zapewne niewiele osób spoza Trzemeszna wie, że urodził się on właśnie tutaj, w roku 1760.

Pomnik_Jana_Kilińskiego_w_Trzemesznie 

Jan był dziesiątym z kolei dzieckiem Marcjanny i Augustyna Kilińskiego, majstra murarskiego. W Trzemesznie ukończył miejscową szkołę parafialną. Po ukończeniu szkoły Jan nie poszedł jednak w ślady ojca, zostając murarzem, ale – za jego radą - rozpoczął naukę zawodu szewca. Jan Kiliński w wieku 16 lat przeniósł się z Trzemeszna do Poznania, a następnie do Warszawy. Tam w 1788 r. uzyskał dyplom mistrza szewskiego i otworzył swój pierwszy warsztat. W roku 1794 Kiliński stał się przywódcą insurekcji w Warszawie i został członkiem Rady Najwyższej Narodowej. Jako twórca i dowódca 20 Regimentu Piechoty (zorganizowanego i umundurowanego na własny koszt), otrzymał rangę pułkownika. Był obrońcą stolicy przed Prusakami.