Logo Tu powstała Polska
Powróć do: Atrakcje

Pałac Prymasowski

W średniowieczu rezydencja metropolitów znajdowała się po południowej stronie katedry (co widać na rycinie z 1505 r.). Od początku XVI w. zamieszkiwali oni zamek nad brzegiem jeziora Jelonek, służący im do połowy XVIII w. Aktualna rezydencja Prymasa Polski to budowla klasycystyczna, powstała w latach 1830-1836. Wznosił ją architekt Schinkel.

Pałac_Prymasowski 

W 1928 r. pałac przebudował Wielkopolanin Stefan Cybichowski. Pałac naprzeciw archikatedry tradycyjnie zwany jest prymasowskim. Jest tak dlatego, że od 1417 r. po dziś dzień arcybiskupi Gniezna noszą tytuł Prymasa Polski. Tytuł prymasa oznaczał pierwszeństwo wśród biskupów kraju. W Polsce od 1572 r. Prymas był też interrexem – najwyższym urzędnikiem państwa w okresie bezkrólewia. Dokonywał również koronacji nowo obranego króla.