Logo Tu powstała Polska
Powróć do: Miejscowości

Moraczewo

Wieś o tradycji osadnictwa od VIII w. W odległości 500 m od parkingu (Lednogóra) mieści się wczesnośredniowieczne grodzisko dwuczłonowe, z przełomu IX i X wieku. Obwód jego wałów wynosi 250 m, a wysokość dochodzi do 10 m. Otoczone jest fosą. Wewnątrz grodu znajdował się duży budynek o powierzchni 150-200 m2. Gród pełnił funkcję kultowo-obrzędową.

W odległości ok. 1 km na południe od szosy (Kocanowo), znajduje się pagórek z pozostawionymi kamiennymi obudowaniami ciałopalnych grobów kultury pomorskiej (V- III w. p.n.e.). Na wzgórzu mieści się cmentarzysko szkieletowe z XI-XII w. W miejscu jego odkrycia znajduje się symboliczna drewniana kapliczka.

Moraczewo