Logo Tu powstała Polska
Powróć do: Atrakcje

Lednicki Park Krajobrazowy

Celem założenia parku była ochrona unikatowego w skali kraju krajobrazu kulturowego wokół jeziora Lednica (jednego z miejsc związanych z tworzeniem państwa piastowskiego), zachowanie ekosystemów z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, zachowanie dziedzictwa kulturowego i  historycznego,  szczególnie  pozostałości  osadniczych z czasów pierwszych Piastów.

Lednicki_Park_Krajobrazowy 

Park znajduje się we wschodniej części Wielkopolski, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, na północ od linii kolejowej Gniezno-Poznań. Administracyjnie obszar leży na terenie gmin Łubowo, Kiszkowo, Kłecko i Pobiedziska. Na  terenie  parku  jest  około  50  pomników  przyrody,  głównie  dębów i  lip,  ale  rosną  tu  też  wiązy,  topole  i  buki.  Przy  kościele  w  Sławnie rośnie dąb Mikołaj, zaś na cmentarzu dąb Stanisław, trzy topole białe i buk Mieczysław. Największa topola rosnąca nad jeziorem Lednica ma ponad 500 cm obwodu. Najciekawsze są jednak dęby w Kamionku. Przy każdym z ośmiu drzew usadowiony jest kamień z wykutym imieniem.

Więcej informacji na www.zpkww.pl