Logo Tu powstała Polska
Powróć do: Miejscowości

Dębnica

Miejscowość znajduje się między Działyniem a Kłeckiem. W średniowieczu była własnością i gniazdem rodowym Żalińskich, których potomkowie pełnili urzędy m.in. kasztelana gdańskiego, wojewody pomorskiego i malborskiego.

Tutejszy   kościół   rzymskokatolicki ewangelicy przejęli w 1555 r. Do katolików wrócił on w II połowie XVII w. Obecny kościół drewniany wybudowano w 1726 r.

Dębniczaninem przez  36  lat  był   Jakub   Gembicki (1569-1633). Był pastorem zboru helweckiego (kalwińskiego), poetą, tłumaczem, muzykiem. Gembicki przyjaźnił się z Danielem Mikołajewskim, słynnym tłumaczem „Biblii Gdańskiej”. Podczas odwiedzin w Dębnicy Mikołajewski zmarł w domu Gembickiego. Do historii literatury Gembicki przeszedł dzięki 22 hymnom wydanym w Gdańsku w 1619 r.

W XIX w. sztukę translatorską Gembickiego porównywano do wybitnych przekładów psalmów Jana Kochanowskiego.

Dębnica