Logo Tu powstała Polska
Powróć do: Atrakcje

Dębłowo – miejsce urodzenia Wojciecha Trąmpczyńskiego

Z niewielkiej miejscowości Dębłowo (na terenie obecnej Gminy Mieleszyn) pochodził wielki patriota i wybitny polityk Wojciech Trąmpczyński (1860–1953). Ze względu na swoje prawnicze wykształcenie, przez wiele lat zajmował się on pomocą Polakom, w rozstrzyganiu spraw majątkowych przeciwko władzom pruskim.

Dębłowo_–_miejsce_urodzenia_Wojciecha_Trąmpczyńskiego 

 Jednocześnie był aktywnym uczestnikiem życia społecznego, biorąc udział w licznych, zarówno legalnych, jak i nielegalnych, działaniach propolskich. Po pierwszych wyborach w odrodzonej Polsce, Trąmpczyński został wybrany marszałkiem Sejmu Ustawodawczego i tym samym w latach 1919–1922 był formalnie drugą osobą w państwie. W tej roli był współtwórcą tzw. konstytucji marcowej w roku 1921. Później był jeszcze marszałkiem Senatu w latach 1922-1927 i ponownie dwukrotnie posłem. Jego kariera polityczna po przewrocie majowym nigdy nie osiągnęła już jednak szczytu, ponieważ był zdecydowanym przeciwnikiem obozu sanacji.