BIPŚroda, 07.12.2022

Dostępność obiektów muzealnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Dostępność obiektów muzealnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego

 

Obiekty muzealne mieszczące się na terenie powiatu gnieźnieńskiego są ponownie otwarte dla zwiedzających. 

Pragniemy zaprosić do zapoznania się z ofertą muzeów i obiektów muzealnych, które w ostatnim czasie wznowiły swoją działalność.  Na odwiedzających czekają między innymi Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Muzeum jako samodzielną instytucję utworzono w 1973 roku i od tego czasu jest jednym z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Gniezna. Muzeum jest instytucją, która zajmuje się głównie dziedzictwem polskiego średniowiecza oraz historią Gniezna i regionu. Posiada zbiory archeologiczne, sztuki, historyczne i archiwalne, realizuje swoją misje z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych. Równie zachęcająco wygląda oferta warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ponadto muzeum organizuje też cykle przeróżnych wystaw czasowych od średniowiecznych ikon po prace współczesnych plastyków.

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie od 15 maja 2020 jest otwarte  w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 10.00 - 18.00

Więcej informacji: http://www.muzeumgniezno.pl/

 

Muzeum Archidiecezji w Gnieźnie

Znajdujące się na Wzgórzu Lecha, u stóp gnieźnieńskiej Katedry muzeum, posiada bogaty zbiór wszelkiego typu przedmiotów, służących przez wieki do sprawowania Kultu Bożego. Placówka została powołana do życia w roku 1991. Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej kontynuuje tradycje skarbca katedralnego – jednego z najbogatszych polskich skarbców kościelnych. Wśród licznych eksponatów na uwagę zasługują m.in. elementy złotnictwa kościelnego ze słynnymi kielichami: Św. Wojciecha, Dąbrówki i Królewskim, a także rzeźby drewniane i obrazy (np. Malczewskiego). Muzeum organizuje także wystawy czasowe oraz warsztaty i lekcje muzealne dla grup dziecięcych.

Zwiedzanie Wzgórza Lecha, które obejmuje: Katedrę w Gnieźnie, Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia Katedry, wieżę oraz Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.  – otwarte jest od 4.maja 2020, a od najbliższego piątku, 19 czerwca, wraca do dawnych godzin pracy:

poniedziałek - sobota: 9.00 - 17.00 (czynne jest całe Wzgórze Lecha)

niedziela 9.00 - 16.00 (czynny jest skarbiec katedralny w Muzeum Archidiecezjalnym w godz. 13.00 - 15.00 oraz 16.00 - 17.30 możliwe będzie wejście na wieżę)

http://wzgorzelecha.pl/

 

Parowozownia

Gnieźnieńska Parowozownia mieści się na terenie stacji kolejowej, przy ulicy Składowej. Budowę kompleksu gnieźnieńskiej parowozowni, jednego z największych w Wielkopolsce, rozpoczęto pod koniec XIX w. Prace kontynuowano w kolejnych dziesięcioleciach. Największymi budynkami obiektu są dwie tzw. hale wachlarzowe, warsztaty naprawy lokomotyw i wagonów oraz wieża wodna. W  2010  r.  zostało  założone  Gnieźnieńskie  Stowarzyszenie  Miłośników Kolei.  Zajmuje  się  ono  ochroną  zabytków  nieruchomych  i  ruchomych, stanowiących  pozostałość  po  Parowozowni  Gniezno. Członkowie  stowarzyszenia  od  2010  r.  oprowadzają  tury- stów  po  terenie  parowozowni,  przekształconej  w  atrakcję  turystyczną.

Od czerwca Parowozownia ponownie jest dostępna dla zwiedzających, w tym miesiącu otwarta była w weekendy 6-7 i 20-21 czerwca o godz. 12.00 i 13.00.

http://www.parowozowniagniezno.pl/

 

Muzeum Zabytków Kultury Technicznej

Muzeum   Zabytków   Kultury   Technicznej  w  Gnieźnie  mieści  się  w  dawnych koszarach przy ul. Wrzesińskiej 49b/4. Zostało założone w 2012 r. przez gnieźnieńskie stowarzyszenie „Classic Veteran MC Poland”. Ekspozycja muzeum jest przebudowywana dwa razy do roku, co wiąże się z częściową wymianą kolekcji. Jedna z wystaw zasadniczo przedstawia pojazdy zabytkowe, głównie jednoślady, stanowiące własność różnych osób, które pogrupowane są zawsze według określonego klucza tematycznego. Organizowane są także wystawy specjalne, które kolejno prezentują zbiory gnieźnieńskich kolekcjonerów zabytków technicznych.  Jednym  z  największych  unikatów  należących  do  członków  stowarzyszenia, jest grupa polskich motocykli „Sokół” z lat 30. XX w. W posiadaniu  poszczególnych  członków  klubu  znajdują  się  niemal  wszystkie modele  tych  najbardziej  udanych  z  polskich  motocykli,  zarówno  wersje cywilne jak i wojskowe, jednośladowe i z bocznymi wózkami.

Muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godzinach od. 11.00 - 17.00.

https://www.facebook.com/classicmcmuzeum/

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Ostrów Lednicki

Wyspa na Jeziorze Lednica, na której mieścił się niegdyś jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów.

Okres świetności piastowskiego ośrodka przypadł na X wiek, kiedy to Mieszko I wzniósł tam jedne z pierwszych na ziemiach polskich budowle kamienne: pałac (palatium) władcy połączony z kaplicą oraz kościół.

Na terenie dzisiejszego grodziska znajdują się m.in. pozostałości potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z kaplicą.

Zdaniem wielu naukowców Ostrów Lednicki był miejscem Chrztu Polski, o czym świadczyć mogą znajdujące się na wyspie baseny chrzcielne.

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach

Wielkopolski Park Etnograficzny jest  skansenem  stanowiącym  całościową  rekonstrukcję  wsi  wielkopolskiej  z  przełomu  XVIII  i  XIX  w.  Na 21 hektarach powierzchni  zebrano tu  zabytki architektury  typowej dla osad wiejskich  tego  regionu  oraz  przedmioty  używane  dawniej  przez ich mieszkańców. Skansen rekonstruuje też charakterystyczny dla wsi wielkopolskiej układ zabudowy, wraz z drogami i gruntami uprawnymi. Przez czterdzieści lat istnienia, ze skromnej ekspozycji WPE rozwinął się w jeden z największych skansenów wiejskich, jakie można zwiedzić na terenie Polski.

Wszystkie oddziały Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy od 16 czerwca ponownie otwarte.

Ostrów Lednicki i Wielkopolski Park Etnograficzny czynne:

wtorek - piątek w godz. 10.00 -17.00

sobota - niedziela w godz. 10.00 - 17.00

 

Gród w Gieczu i w Grzybowie czynne:

wtorek - piątek w godz. 10.00 -16.00

sobota - niedziela w godz. 10.00 - 16.00

 

Więcej informacji: http://lednicamuzeum.pl/

 

Dom Powstańca Wielkopolskiego

Dom Powstańca Wielkopolskiego od 15 czerwca 2020 roku jest ponownie otwarty dla zwiedzajacych! Obiekt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 - 15.00. Maksymalna ilość zwiedzajacych to 10 osób.

W czasie zwiedzania obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa:
- zachować minimum 2 m dystansu
- przed wejściem zdezynfekować dłonie środkami dostępnymi na miejscu
- obowiązkowo zasłaniać nos i usta własną maseczką
- stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
- unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi
Istnieje możliwość zwiedzania i warsztatów w małych grupach wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu tel.512 411 867 lub mailowym: dompowstanca@mok.gniezno.pl

 

 

drukuj:
udostępnij: