BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Pół wieku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Pół wieku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Rok 2019 jest rokiem pięknego jubileuszu. Muzuem Pierwszych Piastów na Lednicy obchodzi właśnie 50-tą rocznicę powstania.

Muzeum Pierwszych Piastów to nie tylko Ostrów Lednicki.

Powołane do życia w 1969 roku (do 1975 funkcjonowało pod nazwą Muzeum Początków Państwa Polskiego) należy do grupy muzeów na wolnym powietrzu. Chroni dziedzictwo archeologiczne z początków państwa polskiego (na wyspie Ostrów Lednicki i w jej otoczeniu) oraz to związane z kulturą wsi wielkopolskiej (od XVI po XX w.), zgromadzone w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.

Z czasem w strukturę muzeum włączono kolejne wczesnopaństwowe grody w Gieczu (1984) oraz w Grzybowie (1997). Chociaż zainteresowania śladami przeszłości skupiały się od XIX wieku na Ostrowie Lednickim i badaniach pałacu Mieszka I, to równie intensywne rozpoznanie objęło grody w Gieczu i Grzybowie. Prowadzono także inwentaryzację budownictwa wiejskiego, które stopniowo trafiało do odtwarzanych w muzeum wsi, folwarku i dworu.

Od 1994 roku Ostrów Lednicki ma status Pomnika Historii, którego wartość tworzy monumentalna architektura rezydencjonalna wraz z basenami chrzcielnymi w przypałacowej kaplicy. Wzbogaca ją kolekcja zabytków z okresu początków państwa polskiego, wśród których warto wyróżnić przedmioty kultu chrześcijańskiego i największy w tej części Europy zbiór uzbrojenia z X-XII wieku.

Świętujemy od kwietnia

Czym zajmuje się to wyjątkowe pod względem formy i położenia Muzeum? Placówka prowadzi szerokie badania naukowe, organizuje liczne konferencje (archeologiczne, etnograficzne, historyczne i konserwatorskie), jest wydawcą czasopism, katalogów oraz serii monografii i publikacji konferencyjnych. Obecny kształt instytucji stanowi dzieło założyciela i pierwszego dyrektora Jerzego Łomnickiego, jego następcy Andrzeja Kaszubkiewicza (twórcy rozbudowy instytucji) oraz prowadzącego obecnie muzeum profesora Andrzeja Marka Wyrwy (inicjatora wielu nowych poczynań muzealnych), a także kilku już pokoleń pracowników. Zabytki lednickie są eksponowane na licznych wystawach krajowych i międzynarodowych, miarą zaś zainteresowania zgromadzonymi w nim zbiorami są licznie zwiedzający (około 4,4 mln) wszystkie jej oddziały.

Otwarcie roku jubileuszowego zaplanowane jest na 16 kwietnia 2019 roku. 26 kwietnia nastąpi otwarcie wystaw, a w maju zaplanowano uroczystości związane z wręczeniem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Szczególnie ciekawie dla turystów zapowiada się czerwiec, wtedy odbędzie się 50-ta jubileuszowa Noc Kupały. Wrzesień będzie miesiącem głównych uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z udziałem Patronów Honorowych, muzealników z Polski, pracowników muzeum i licznego grona zaproszonych gości.

Już dziś zapraszamy na wspólne świętowanie jubileuszu z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Szczegółowe informacje i harmonogram dostępne są na stronie internetowej Muzeum oraz na profilu facebook'owym jednostki.

Więcej na www.lednica.pl

drukuj:
udostępnij: