BIPŚroda, 07.12.2022

Kultura Piastów dla dzieci

Kultura Piastów dla dzieci

 

Realizowany w latach 2011-2013 projekt unijny pn. „Tu powstała Polska - promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski” miał na celu promocję walorów turystycznych Gniezna i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem ich bogatej historii. Autorzy projektu nie ograniczyli się jedynie do wykorzystywanych dość powszechnie narzędzi marketingowych, jak drukowane materiały promocyjne, czy strona internetowa, ale postanowili pójść dalej. Za najbardziej spektakularne ze zrealizowanych zadań można uznać przygotowanie i wydruk zestawu 4 plakatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które następnie rozesłane zostały do wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce (łącznie do blisko 15 000 placówek!). Plansze mają służyć przez kolejne lata nauczycielom historii w prowadzeniu zajęć i utrwalać wizerunek Gniezna jako miasta, gdzie swoje początki ma Polska. 

Więcej na: www.kulturapiastowdladzieci.pl

 

drukuj:
udostępnij: