BIPŚroda, 07.12.2022

Wielkopolska Travel

Wielkopolska Travel

Stowarzyszenie p.n. Wielkopolska Organizacja Turystyczna działa od 1 stycznia 2004r. Zrzesza przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. Do Stowarzyszenia należy obecnie 83 członków, w tym 42 samorządy. Najważniejszym członkiem jest Województwo Wielkopolskie, które przekazuje największe składki na jego działalność.

I Walne Zebranie WOT, które odbyło się 15 grudnia 2003 roku zatwierdziło program działania na 2004 rok oraz wybrało Zarząd. Prezesem Zarządu został pan Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Siedziba Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej mieści się w Poznaniu na ul. 27 Grudnia 17/19. Dyrektorem Biura jest pani Ewa Przydrożny. Zadaniem Stowarzyszenia jest dbanie o rozwój turystyki w Wielkopolsce, lobbowanie na rzecz turystyki, m.in. poprzez współpracę z samorządem wojewódzkim i z Polską Organizacją Turystyczną w Warszawie.

Główne cele działania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

  • Kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
  • Integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego oraz osób i instytucji zainteresowanych turystycznym rozwojem województwa wielkopolskiego.
  • Promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego i koordynacja podejmowanych działań promocyjnych w województwie.
  • Inicjowanie tworzenia i wspierania rozwoju nowych produktów turystycznych.
  • Działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów przyjeżdżających do województwa wielkopolskiego oraz wzrostu dochodów z turystyki.
  • Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli samorządów i branży z zakresu turystyki regionalnej.
  • Współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi.
drukuj:
udostępnij: