BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Rybno Wielkie

W Rybnie Wielkim znajduje się kolejny dwór ziemiański. Zespół dworsko – folwarczny murowany, wybudowany w 1790 r. Następnie przebudowany. Parterowy, nakryty dachem naczółkowym z pozornym, piętrowym ryzalitem na osi zwieńczony trójkątnie. Większość okien dworu zniekształcona została w czasach PRL-u. Przed wejściem pozostał dwukolumnowy ganek, który dawniej podtrzymywał balkon.

Dwór wzniesiony został przez rodzinę Radzimińskich, która od roku 1767 była właścicielem majątku przez około sto lat.

Kolejnym właścicielem Rybna był Jan Bernard Lange, właściciel księgarni i drukarni w Gnieźnie. Później także: antykwariatu, składu nut i dewocjonaliów oraz wypożyczalni książek polskich, niemieckich i francuskich.

Od 1881 r. właścicielem majątku był hr. Aleksander Potworowski z Zielęcina, kapitan rezerwy w wojsku pruskim, odznaczony Krzyżem Żelaznym po wojnie, delegat czterech zachodnich powiatów i członek Zarządu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. Na jego majątek składało się: 659 roli, 46 łąk, 48 lasu. Posiadał gorzelnię parową, hodował owce rasy Negretti i bydło holenderskie. Po jego śmierci dwór i należący do niego majątek w 1891 r. zakupiła Niemieckiej Komisja Kolonizacyjna i w jej władaniu pozostał czasu zakończenia okupacji. W roku 1953 utworzono w Rybnie Spółdzielnię Rolniczą.

W 2001 r. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, dwór i przyległe 2,5 ha ziemi (dawnego ogrodu) przeszedł w prywatne ręce.

drukuj:
udostępnij: