BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Modliszewko

 To wieś znajdująca się w pobliżu doliny Wełny i zachodniego skraju kompleksu Lasu Królewskiego, przy szosie Gniezno- Żnin. We wsi do 1988 roku wznosił się zbudowany z drewna modrzewiowego kościół pw. św. Jakuba Starszego – Apostoła. Został wzniesiony z początkiem XVIII wieku, z fundacji Aleksandra Kołudzkiego, kanonika gnieźnieńskiego. Rozbudowany w XVIII i XIX wieku. Był budowlą jednonawową z wieżą, węższym prezbiterium i dwoma kaplicami. Dach pokryty był gontem, a nad kaplicami znajdowały się cebulaste hełmy, z figurami świętych, m.in. św. Floriana. Ołtarz główny utrzymany był w stylu barokowym, dwa boczne w kaplicach - w klasycystycznym. Znajdowała się tam również rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z II poł. XVI wieku. W oknach umieszczono witraże Wiktora Gosienieckiego z 1906 roku. Pożar kościoła w 1988 roku całkowicie zniszczył budowle. W latach 1990-1993 został odbudowany w podobnym kształcie jako murowany. Fundatorami dzwonów dla nowego kościoła byli potomkowie dawnych właścicieli - rodziny Wendorffów.

Modliszewko mieści się zaraz obok wieś Modliszewo, w której okolicach według legendy został pojmany Zbój Maciej.

drukuj:
udostępnij: