BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Mieleszyn

Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się w 1283. Początkowo osada należała do dóbr kościelnych, w późniejszych wiekach stanowiła własność szlachecką. Od XIX w. wieś należała do rodziny Kalksteinów. Wówczas to powstał zespół dworsko – pałacowy w skład którego wchodziły m.in. olejarnia, cegielnia, kuźnia, owczarnia, mleczarnia i gorzelnia. W skutek podziału terenu posiadłości w 1905 roku pierwotny układ dworu został utracony. Powstały nowe liczne budynki mieszkalne i gospodarcze, a także wytyczono nowe drogi. Ślady tamtych czasów są widoczne do dziś. Stara mleczarnia, a także inne budynki gospodarcze są użytkowane przez obecnych mieszkańców Mieleszyna, a w pozostałościach po dworze mieści się Gminne Przedszkole. Do 1945 r. mieszkało tu sporo Niemców. Po II wojnie światowej opuścili oni te strony, a opuszczone przez nich domy zasiedliła ludność polska, w dużej mierze z tzw. kresów wschodnich. Na południe od wsi, przy drodze do Karniszewa, znajdują się pozostałości cmentarza ewangelickiego z resztkami nagrobków i centralnej alei.

drukuj:
udostępnij: