BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Kiszkowo

Wieś leży nad Małą Wełną. Kiszkowo uzyskało lokację miejską przed 1395 rokiem, zdegradowane przed 1900 rokiem. Świadczy o tym chociaż układ urbanistyczny z rynkiem.

Kiszkowo zyskało "sławę" dzięki znanemu nawet dzisiaj przysłowiu: ślusarz zawinił, kowala powiesili. Historia niestety jest prawdziwa, dotyczy ona absurdalnego wyroku, gdy na śmierć został skazany jedyny w ówczesnym miasteczku ślusarz. Jednakże miasto posiadało dwóch kowali i by nie zabrakło w Kiszkowie ślusarza, zdecydowano się powiesić kowala. Do historii także przeszedł wyrok sądu kiszkowskiego, gdy na śmierć za uprawianie czarów w 1761 roku życie straciło dziesięć niewinnych kobiet spalonych w Gorzuchowie. Więcej o tym możesz przeczytać tu.

W Kiszkowie jednym z najważniejszych zabytków, jest Kościół pw.  św. Jana Chrzciciela. Jednonawowa, drewniana świątynia parafialna znajduje się przy drodze 197, bardzo blisko rynku. Kościół stoi w malowniczym otoczeniu kasztanowców na niewielkim pagórku. Dzięki temu dominuje w perspektywie głównej ulicy wsi. Świątynia pochodzi z 1733 roku, z barokowym wyposażeniem wnętrza pochodzącym z XVIII wieku i rzeźbioną Pietą z XVII wieku.

Zaraz obok Kiszkowa, znajdują się Stawy Kiszkowskie. Będący częścią projektu ochrony siedlisk Natura 2000 obszar obejmuje dwa stawy oraz pas nieużytków w dolinie rzeki Mała Wełna. Powstał trochę przypadkowo – stawy miały początkowo pełnić funkcję zbiorników rybnych, jednak niski poziom wody w okresie letnim pokrzyżował ludzkie plany. Nie trzeba było długo czekać, aby teren znalazł sobie nowych mieszkańców, w postaci różnorodnych gatunków ptaków. Dzięki urozmaiconej strukturze siedlisk, na którą składają się małe wysepki, szuwary trzcinowe, a także płycizny i obszary błotniste, Stawy Kiszkowskie stały się ważnym punktem na ptasiej mapie Polski. Nie dość powiedzieć, że widziano tu ok. 200 gatunków ptaków lęgowych, czyli prawie połowę tego co odnotowane zostało w skali całego kraju. Dla osób zorientowanych w temacie ornitologii zachętą do odwiedzenia tego miejsca z pewnością będzie informacja, że spotkać tutaj mogą m.in. błotniaka stawowego, bąka, perkoza, łabędzia niemego, bociana białego i czarnego czy żurawia.

drukuj:
udostępnij: