Logo Tu powstała Polska
Powróć do: Miejscowości

Gębarzewo

Na lotnisku sportowym w Gębarzewie, 5 km na południe od granic Gniezna, leży potężny głaz. Tak upamiętniono miejsce, w którym podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny wylądował. Ojciec Święty bł. Jan Paweł II. Historyczna stolica Polski nieprzypadkowo była drugim miastem odwiedzonym wtedy przez Papieża. Helikopter z dostojnym gościem wylądował 3 czerwca, by następnego dnia zabrać go stąd wprost na Jasną Górę. Na lotnisku Jan Paweł II powitał gnieźnian słowami:

„Tu na tym rozległym błoniu witam ze czcią samo gniazdo piastowskie, początek dziejów Ojczyzny, a równocześnie kolebkę Kościoła, w którym praojcowie zjednoczyli się jednością wiary z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.”

Znamienne były także słowa Ojca Świętego skierowane do tych, którzy w Polsce Ludowej uchodzili za odpowiednik ewangelicznych celników – czyli funkcjonariuszy MO:

„Wszystkich witam i nikogo nie pomijam. Również przedstawicieli władz terenowych, przedstawicieli służby porządkowej i milicji. Wszystkich! Królewski szczep Piastowy!” Pozdrowienia dla milicjantów w tym akurat miejscu były jak najbardziej uzasadnione. Pobliskie więzienie w Gębarzewie na czas pielgrzymki zamieniono bowiem na największą  bazę oddziałów Milicji Obywatelskiej, zabezpieczających wizytę Ojca Świętego.

Sama wieś jest uroczą typową wsią wielkopolską. W Gębarzewie znajdował się dom drewniany z 1829r., który w 1958 został przeniesiony na teren skansenu Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Na terenie wsi znajduje się stary cmentarz ewangelicko-augsburski.

Gębarzewo