Przez progi kultury ludowej

2019-08-05

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na niecodzienne spotkanie z kulturą ludową wsi wielkopolskiej.  Już 8 sierpnia 2019 roku w Wielkopolskim Parku Etnograficznym odbędzie się wyjątkowe spotkanie. W tym dniu częściowo skansen stanie się miejscem otwartym dla osób z dysfunkcją ruchu, przeszkoleni edukatorzy Muzeum  przeprowadzą zarówno oprowadzania jak i zajęcia dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Dzięki środkom finansowym jakie Muzeum pozyskało z Fundacji BGK, zakupiono specjalne podjazdy i podkłady progowe, aby zarówno osoby poruszające się na wózkach czy kulach miały łatwiejszy dostęp do obiektów Muzeum.  Rozwiązania te ułatwią również dostęp matkom i ojcom z dziećmi w wózkach.

Program  działań:

Przez progi kultury ludowej  - spacer po wsi (osoby z dysfunkcją ruchu)

Wyprawa w przeszłość wsi wielkopolskiej - spacer po wsi (osoby z dysfunkcją wzroku)

Wsi spokojna wsi wesoła! - spacer po wsi

Slow Art. – wolne spotkanie z eksponatami

Warsztaty „Wieś jako źródło inspiracji twórczych”  w ramach których będziemy fotografować, dyskutować i tworzyć niecodzienne prace plastyczne.

Projekt pt. „Przez progi kultury ludowej” – jest partycypacyjnym działaniem, mającym za zadanie włączyć w działania kulturalne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Skierowany jest głównie do ludzi borykających się z dysfunkcjami ruchu i wzroku oraz seniorów.

Wstęp bezpłatny.

Więcej  lednicamuzeum.pl

Starostwo Powiatowe Gniezno